कारपी (एमिलिया रोमागना) इटली देशस्य एकः नगरं अस्ति । इटली यूरोप दक्षिणे एक: प्राचीन क्षेत्र अस्‍ति ।

कारपि देशस्य नक्षा
कारपि देशस्य मोडिना प्रान्त्यः
कारपि देशस्य मोडिना प्रान्त्यः