कार्ल् डी एन्डरसन्

अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ


सः विख्यातः वैज्ञानिकः।

Carl David Anderson
कार्ल् डी एन्डरसन्
जननम् (१९०५-वाचनिकदोषः : अनपेक्षितम् उद्गारचिह्नम ९-०३)३, १९०५
New York City, New York, USA
मरणम् ११, १९९१(१९९१-वाचनिकदोषः : अनपेक्षितम् उद्गारचिह्नम १-११) (आयुः ८५)
San Marino, California, USA
देशीयता United States
कार्यक्षेत्राणि Physics
संस्थाः California Institute of Technology
मातृसंस्थाः California Institute of Technology (B.S. and Ph.D)
Notable students Donald A. Glaser
Seth Neddermeyer
विषयेषु प्रसिद्धः Discovery of the positron
Discovery of the muon
प्रमुखाः प्रशस्तयः Nobel Prize in Physics (1936)
Elliott Cresson Medal (1937)

बाह्यसम्पर्कतन्तुः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कार्ल्_डी_एन्डरसन्&oldid=480124" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्