भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति हिमाचलप्रदेशः । अत्रत्यं किञ्चन मण्डलम् अस्ति किन्नौरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति रेकोङ्ग् प्यो

किन्नौरमण्डलम्

किन्नौरमण्डलम्
किन्नौर
गॉरीगुरुः
गॉरीगुरुः

बाह्यसम्पर्कतन्तुसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=किन्नौरमण्डलम्&oldid=402034" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्