कुचः स्त्रीसस्तनानाम् इन्द्रियम् येन ताः स्वशिशुभ्यः दुग्धम् ददति। मनुष्यानाम् द्वौ कुचौ स्तः। अस्य द्वन्द्वस्य स्तनौ इति अपि नाम ।

पारवतीदेवी पुत्रं गणेशं स्तन्यं पाययति
बालः स्तनधयः

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कुचः&oldid=408755" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्