कोटिक्कुन्निल् सुरेष्

भारतीयराजनेतारः

मावेलिक्करा लोकसभा मण्डलम्

कोटिक्कुन्निल् सुरेशः
कोटिक्कुन्निल् सुरेशः
लोकसभा सजिवः MP
इदानीन्तन
कार्यारम्भः
2009,2014, 2019- चलति
पूर्वगमः सि एस् सुजाता
सांविधानिकक्षेत्रम् मावेलिक्करा लोकसभा मण्डलम्
व्यक्तिगत विचाराः
जननम् 04/06/1962
कोटिक्कुन्निल, तिरुवनन्तपुरम् मण्डलम्
राजनैतिकपक्षः भारतीय नाषणल् कोण्ग्रस्
पतिः/पत्नी बिन्दु सुरेषः
अपत्यानि पुत्रः
As of 9'th February, 2021
Source: [ലോക്സഭ[१]]

2009 वर्षादारभ्य मावेलिक्करा लोकसभा मण्डलस्य सजिवः भवति कोटिक्कुन्निल् सुरेष्। सः २०१२-१४ समये केन्द्रमन्त्री च आसीत्। २०१८ वर्षादारभ्य केपिसिसि वैस् प्रसिडण्ट् च भवाति।

जीवनरेखासंपादित करें

तिरुवनन्तपुरम् मण्डले ०४-जून् १९६२ दिनाङ्के जातः। कोट्क्कुन्निल् कुञ्ञन्- तन्कम्मा अस्य पितरौ भवतः।नियमविरुदधारी भवति अयम्।

राष्ट्रीयजीवितम्संपादित करें

के एस यु दले यः भारतीय नाषणल् कोण्ग्रस् विद्यार्थि विभागः भवति प्रवर्तनम् कुर्वन् सः राष्ट्रीयवेद्याम् आगतः .

मुख्य कार्यभाराः

 • १९८३-१९९७ के एस् यु इत्स्यस्य केरलिय वैस् प्रसिडण्ट्
 • १९८७-१९९० केरलीय जनरल् सिक्ट्टऱि, के एस् यु।
 • १९८९-९१, १९९१-९६, १९९६-९८, १९९९-२००४ लोकसभा सजिवः अटूर्
 • १९९६ जनऱल् सिक्रट्टऱी अखिलेन्त्या युव कोण्ग्रस् दळः के पि सि सि अङ्गः, ए ऐ सि सि अङ्गः
 • 2012-2014 केन्द्रामात्यः
 • 2009-2014, 2014-2019, 2019-इतः पर्यन्तम् -लोकसभा सजिवः मावेलिक्करा
 • 2018 वर्षात् आरभ्य केपिसिसि वैस् प्रसिडण्ट्
 • 1998, २००४ वर्षॅषु अटूर्ലും तः यद्यपि लोकसभा निर्वाजने भागः कृतः पराजितः .

मावेलिक्करा सम्वरण मण्डलात् जितः अयम् सस्मिन् समाजे न भवति इति केरला न्यायालय विधिः जातः किन्तु २०११ वर्षे उच्चन्यायालयः तमम् विधिम् असधु कृतम्।[२].

२०१२ ओक्तोबर् २८ तमे दिने सः मन्मोहन् सिङ् महाभागस्य द्वितीय मन्त्रिपरिषदे केन्द्र कर्मामात्यस्य पदविम् आरुरोह .[३].

निर्वाचनानिसंपादित करें

निर्वाचनानि
वर्षः मण्डलम् दलः सम्घश्च मुख्यप्रतियोगी दलः सम्घश्च निर्वाजन फलम्
2019 मावेलिक्करा भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് 440415 चिट्टायम् गोपकुमार् സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്. 379277 जेता
2014 मावेलिक्करा भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് 402432 चेङङऱा सुरेन्द्रन् സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്. 369695 जेता
2009 मावेलिक्करा भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് 397211 आर् एस् अनिल् സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്. 349163 जेता
२००४ अटूर् लोकसभा मण्डलम् भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് चेङर सुरेन्द्रन् सि पि ऐ पराजितः
१९९९ अटूर् लोकसभा मण्डलम् भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് जेता
१९९८ अटूर् लोकसभा मण्डलम् भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് चेङर सुरेन्द्रन् सि पि ऐ पराजितः
१९९६ अटूर् लोकसभा मण्डलम् भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് जेता
१९९१ अटूर् लोकसभा मण्डलम् भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് जेता
१९८९ अटूर् लोकसभा मण्डलम् भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्, യു.ഡി.എഫ് जेता


अवलम्बःसंपादित करें

 1. http://loksabhaph.nic.in/members/MemberBioprofile.aspx?mpsno=477
 2. "കൊടിക്കുന്നിലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിവെച്ചു". Archived from the original on 2011-05-15. आह्रियत 2011-05-12. 
 3. "Antony's loyalist and Congress's Dalit face in Kerala, Suresh joins Cabinet as MoS". Archived from the original on 2012-10-31. आह्रियत 2012-10-29. 

फलकम्:പതിനഞ്ചാം ലോകസഭയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ