भारतस्य तमिळ्नाडुराज्ये किञ्चनमण्डलम् अस्ति कोयम्बत्तूरुमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कोयम्बत्तूरुनगरम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कोयम्बत्तूरु&oldid=372300" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्