प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

कोहिमा
कोहिमा मानचित्रं
कोहिमा मानचित्रं

नगरमिदं कोहिमामण्डलस्य केन्द्रत्वेन विद्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कोहिमा&oldid=393168" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः