खगडियामण्डलम्

(खगरियामण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति खगरियामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति खगरिया नगरम्।

खगरियामण्डलम्
खगरियामण्डलम्
खगरियामण्डलम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=खगडियामण्डलम्&oldid=478902" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्