भारतदेशे किञ्चन राज्यम् अस्ति उत्तरप्रदेशराज्यम्। अस्य राज्यस्थं किञ्चन मण्डलम् अस्ति गाझियाबादमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति गाझियाबाद् नगरम् ।

गाझियाबादमण्डलम्, भारतम्
गझियाबादमण्डलम् मानचित्र
गझियाबादमण्डलम् मानचित्र


उपमण्डलानिसम्पाद्यताम्

लोकसभाक्षेत्राणिसम्पाद्यताम्

विधानसभाक्षेत्राणिसम्पाद्यताम्

नद्यःसम्पाद्यताम्

प्राकृतिकविशेषाःसम्पाद्यताम्

भाषाःसम्पाद्यताम्

आहारपद्धतिःसम्पाद्यताम्

वेशभूषणानिसम्पाद्यताम्

प्रेक्षणीयस्थानानिसम्पाद्यताम्

ऐतिहासिकस्थानानिसम्पाद्यताम्

तीर्थक्षेत्राणिसम्पाद्यताम्

कृषिसम्पाद्यताम्

उद्यमाःसम्पाद्यताम्

शैक्षणिकसंस्थाःसम्पाद्यताम्

प्रसिद्धाः व्यक्तयःसम्पाद्यताम्

सांस्कृतिकम्सम्पाद्यताम्