गुरदासपुरमण्डलम्

पञ्जाबराष्ट्रे एक: मण्डल:
(गुरुदासपुरमण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्य राज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति गुरुदासपुरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति गुरुदासपुरम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=गुरदासपुरमण्डलम्&oldid=370493" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्