तनहुमण्डलम् नेपालदेशस्य गण्डकी अञ्चले अवस्थितं एकं मण्डलं वर्तते ।

विवरणम्सम्पाद्यताम्

अत्रापि दर्शनीयम्सम्पाद्यताम्

आधाराःसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबंधाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=तनहुँमण्डलम्&oldid=373801" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्