तरन तारन साहिब

(तरन् तारन् साहिब् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भारतदेशे पञ्जाबराज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति तरन् तारन् मण्डलम्। अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति तरन् तारन् साहिब् नगरम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=तरन_तारन_साहिब&oldid=370751" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः