प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

ऒरिस्सा राज्ये स्थितः एकः मण्डलः | अस्य मण्डलस्य केन्द्रः देबागर् नगरः |

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=देवगढमण्डलम्&oldid=366987" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः