प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
द्विचक्रिका

द्विचक्रिका एकस्मिन सवारी यानम् अस्ति। अस्य यानम् नर-नारी पादबलेन चालयते।

श्रेणी:यानम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=द्विचक्रिका&oldid=371873" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः