प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


भारतदेशे पञ्जाबराज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति शहीदभगतसिङ्गनगरमण्डलम्। अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति नवान् शहर ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नवांशहर-नगरम्&oldid=370786" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः