नागरकोयिल्

तमिळ्नाडुराष्ट्रे एक: नगर:


भारतस्य तमिळ्नाडुराज्ये किञ्चनमण्डलम् अस्ति कन्याकुमारीमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति नागरकोयिल् नगरम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नागरकोयिल्&oldid=372386" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्