प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

नानासाहिब पेशवा

मराठा साम्राज्यस्य शासकः
(नाना साहेब् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नानासाहिब_पेशवा&oldid=371176" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः