प्रत्ययः

(प्रत्यय: इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

धातो: प्रातिपदिकात्‌ च परं य: युज्यते स: प्रत्यय: कथ्यते.

प्रत्यय: पञ्चविध: - विभक्ति:, कृत्‌, तद्धित:, स्त्रीप्रत्यय:, धात्ववयव:.

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रत्ययः&oldid=388842" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्