शामलीमण्डलम्

(प्रबुद्धनगरमण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

भारतदेशे किञ्चन राज्यम् अस्ति उत्तरप्रदेशराज्यम्। अस्य राज्यस्थं किञ्चन मण्डलम् अस्ति प्रबुद्धनगरमण्डलम् (शामलीमण्डलम्) । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति शामलीनगरम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शामलीमण्डलम्&oldid=389862" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्