प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


हरियाणाराज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति फरीदाबादमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति फरीदाबाद् नगरम्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फरीदाबाद&oldid=370261" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः