प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|250px|alt=]]
{{{caption}}}
स्थापना {{{established}}}
भङ्गः {{{dissolved}}}
स्थानम् {{{location}}}
प्रकारः {{{type}}}
सङ्ग्रहाकारः {{{collection}}}
आगन्तुकसङ्ख्या {{{visitors}}}
निर्देशकः {{{director}}}
अध्यक्षः {{{president}}}
सङ्ग्रहाध्यक्षः {{{curator}}}
सार्वजनिकपरिवहनस्य उपयोगः {{{publictransit}}}
निकटतमं यानस्थानकम् {{{car_park}}}
जालस्थानम् {{{website}}}
प्रलेखन प्रतीक साँचा प्रलेखन[create]"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:स्मारकम्&oldid=324567" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः