कन्नगी

Kannagi Statue.jpg
कन्नगीप्रतिमा, मरिनासमुद्रतटः, चेन्नै"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:POTD/२०१४-०२-१४&oldid=265439" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्