फलकसम्भाषणम्:नवग्रहाः

There are no discussions on this page.
(फलकसम्भाषणम्:नवग्रहम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

MKarमहोदय.... एतस्य शीर्षकं नवग्रहाः इति भवेत् इति मे मतम् । ॐNehalDaveND ०२:४५, १६ मार्च २०१५ (UTC)

NehalDaveND the corresponding article for this Nav. box is नवग्रहम्. Should I move both the article and Nav. box to नवग्रहाः ?--मृत्युञ्जय कर (चर्चा) ०४:५०, १८ मार्च २०१५ (UTC)
MKarमहोदय.... Yes. But Please take opinion of others and Move this to नवग्रहाः. Because ग्रहः is masculine word and its plural will be ग्रहाः. Thank you for cooperation and Editing. ॐNehalDaveND ०५:१३, १८ मार्च २०१५ (UTC)
Waiting for more opininons. --मृत्युञ्जय कर (चर्चा) ०२:२९, १९ मार्च २०१५ (UTC)
YesY समाप्तम् both the article and Nav. box moved by Subha--मृत्युञ्जय कर (चर्चा) १८:०२, १९ अप्रैल २०१५ (UTC)
पृष्ठ "नवग्रहाः" पर वापस जाएँ।