श्रोतुम् असमर्थता बधिरता इति कथ्यते । बधिराः श्रोतुम् श्रोत्रोपकारकयन्त्राणि धरन्ति।

Hearing loss
Classification and external resources
The international symbol of deafness or hard of hearing
ICD-10 H90H91
ICD-9 389
MedlinePlus 003044
eMedicine article/994159
MeSH D034381

बाह्यानुबन्धःसंपादित करें

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बधिरता&oldid=342656" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्