ब्रिटेनदेशस्य शासकाः

(ब्रिटेनस्य शासकाः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

ब्रिटेनस्य शासकाः

लंकास्टर गृहम्सम्पाद्यताम्

1470–1471

यार्कगृहम्सम्पाद्यताम्

1471–1483

ट्यूडरगृहम्सम्पाद्यताम्

आल्पिनगृहम्सम्पाद्यताम्

The House of Alpin

डंकेल्डगृहम्सम्पाद्यताम्

बालियोलगृहम्सम्पाद्यताम्

ब्रूस गृहसम्पाद्यताम्

बालियोल गृहसम्पाद्यताम्

स्टुवर्टगृहम् (स्काटलैंड)सम्पाद्यताम्

स्टुवर्टगृहम्सम्पाद्यताम्

अन्तरकाल:सम्पाद्यताम्

स्टुवर्टगृहम्सम्पाद्यताम्

हानोवरगृहम्सम्पाद्यताम्

साक्से-कोबर्ग-गोथागृहम्सम्पाद्यताम्

विंडसरगृहम्सम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ब्रिटेनदेशस्य_शासकाः&oldid=373429" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्