भाद्रपदमासः

(भाद्रपदः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


अयं भारतीयकालमने षष्टः मासः । विश्वप्रसिद्धः गणेशोत्सवः अस्मिन् मासे आचर्यते।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भाद्रपदमासः&oldid=455113" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्