हरियाणाराज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति भिवानीमण्डलम्। अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति भिवानी

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भिवानी&oldid=370068" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः