मध्यबेङ्गळूरुलोकसभाक्षेत्रम्


मध्यबेङ्गळूरुलोकसभाक्षेत्रं कर्णाटकस्य २८ लोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् । एतत् क्षेत्रं २००९तमे वर्षे अस्तित्वे आगतम् ।

विधानसभाक्षेत्राणिसंपादित करें

विधानसभानिर्वाचनक्षेत्रस्य सङ्ख्या नाम आरक्षितम्(SC/ST/इतरे) मण्डलम्
१६० सर्वज्ञनगरम् इतरे बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१६१ सी.वी.रामन् नगरम् SC बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१६२ शिवजीनगरम् इतरे बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१६३ शान्तिनगरम् इतरे बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१६४ गान्धिनगरम् इतरे बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१६५ राजाजीनगरम् इतरे बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१६८ चामराजपेटे इतरे बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
१७४ महादेवपुरम् SC बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्

लोकसभासदस्याःसंपादित करें

वर्षम् लोकसभासदस्यः पक्षः
२००९ पी.सी.मोहनः भारतीयजनतापक्षः