प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
मनुष्यमस्तकम्

मस्तकं शरीरस्य अग्रतमः अंशः अस्ति। अस्य पुरतः वक्त्रम् अस्ति। अस्मिन् एव मस्तिष्कम् अपि अस्ति। मस्तके कर्णौ अक्षौ मुखम् नासा च सन्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मस्तकम्&oldid=408782" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः