भारते किञ्चनराज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति मनसामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति मनसा, पञ्जाब्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मानसामण्डलम्,_भारतम्&oldid=370572" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्