महाराष्ट्रस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति मुम्बईमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति । अस्य मण्डलस्य नाम 'कोळी'जनानां देवी 'मुम्बा' इति, ताम् अनुसृत्य निर्धारितम् अस्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मुम्बईमण्डलम्&oldid=367575" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्