प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


हरियाणाराज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति यमुनानगरम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=यमुनानगरमण्डलम्&oldid=370236" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः