प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


भारतगणराज्ये केन्द्रसर्वकारराज्यसर्वकारयोः मध्ये सेतुः राज्यपालः ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=राज्यपालः&oldid=369810" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः