हरियाणाराज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति रोहटकमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति रोहटकनगरम्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रोहतक&oldid=370373" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः