प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

लाहोर पाकिस्तानस्य पञ्जाब प्रदेशस्य राजधानी अस्ति।

एतस्य स्थापना महाराजस्य रामस्य पुत्रेण लवकुमारेन कृता इति श्रूयते।[१][२][३] [४][५]

बाह्यसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=लाहोर&oldid=406334" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः