Template:Indo-Aryan wikipediaसम्पाद्यताम्

Could somebody translate this navigation template of Indo-Aryan wikipedia to your wikipedia?Indo-Aryan wikipedia:Template:--Kaiyr (चर्चा) १२:२८, २२ एप्रिल् २०२० (UTC)