Lithuanian-Counties-Vilnius.svg

विल्ञुमण्डलम् (Vilniaus apskritis) तम्मण्डलं दक्षिणपूर्वायां लेतुवायाम् अस्ति। तस्य राजधानी विल्ञुः

क्षेत्राणिसम्पाद्यताम्

मण्डलं तैः क्षेत्रैः संहितम्।

अपि विल्ञुर् नगरम्।

नगरानिसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विल्ञुमण्डलम्&oldid=372547" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः