वैश्विक खाता जानकारी

खाता जानकारी देखें
वैश्विका-प्रयोक्तृ-सूचना
  • सदस्यनाम : Catherine Laurence
  • पञ्जजीकृतम्: १४:१२, २२ जून् २०१७ (३ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समाहत्य सम्पादनानां संख्या: ३५,४३४
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ७४५
  • वैश्विक समूह: Global IP block exemptions, Two-factor authentication testers
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०६:१६, २५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org१४:१०, २१ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikibooks.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०४:०१, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org११:२२, १६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ar.wikibooks.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०६:०५, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org१४:४७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org००:२०, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
az.wikibooks.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०४:५३, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org१२:०६, २२ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org१४:४८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०४:१०, ३ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
be.wikibooks.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
bg.wikibooks.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org१४:४९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१३:५५, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
bn.wikibooks.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१५:०६, २६ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org१४:५०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०४:०२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikibooks.org११:०४, १६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०२:५२, १० नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org१४:५१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१४:३०, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org००:२०, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
chr.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०९:२०, १५ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०,८२५
co.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०३:४७, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org०५:२१, ८ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org१४:५२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org१४:५३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१२:३३, २६ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९
de.wikibooks.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org०४:०३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०४:०४, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org१४:५४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०४:०४, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org१३:२४, ३ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०४:०४, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org०४:०४, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org११:३१, २७ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५६
en.wikibooks.org१४:४०, ३० एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
en.wikinews.org००:१४, १ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org१०:०४, ९ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
en.wikisource.org०१:१७, १५ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org०९:४३, ३१ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org१४:३५, २८ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१३:३६, २१ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org०४:०४, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikibooks.org१४:५६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org१४:५६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org१४:५६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org१४:५६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१४:५५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०८:०३, १ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
es.wikibooks.org१४:५६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org१४:५६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org०४:०४, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
et.wikibooks.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org१५:३३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org१४:५८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org१४:५८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१४:५७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०४:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikibooks.org१४:५८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१४:५८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org१४:५८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org१४:५८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०४:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org००:०७, २ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org०४:५३, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org१४:५९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org१४:५९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१४:५९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org१५:००, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org१४:५९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०४:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०४:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१४:२३, २७ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org१५:००, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१५:००, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org१५:००, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org१५:००, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org१५:००, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०४:५३, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org०४:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org०४:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org००:०७, २ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०२
fr.wikibooks.org०३:५९, ९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१५:०१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०३:४७, १८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org१५:०२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikibooks.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org१५:०३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org११:२२, १६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
he.wikibooks.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
hi.wikibooks.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org०३:५९, २७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org१५:०४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०७:५२, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
hr.wikibooks.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
hu.wikibooks.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१५:०६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org१५:०६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१५:०५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikibooks.org१५:०६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१५:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org१५:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org१५:०६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org१२:०८, १७ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org१५:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१५:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१२:१८, २१ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
id.wikibooks.org१५:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org१५:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०६:१०, १४ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
inh.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०४:०७, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org१५:०९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१५:०८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०९:५५, १४ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
it.wikibooks.org१५:०९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org१५:०९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१५:३२, ९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org१५:०९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org१५:०९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१३:१०, १२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
ja.wikibooks.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org१५:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikibooks.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१५:११, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०४:२७, २७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१५:१३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१५:१२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०१:२७, ३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
ko.wikibooks.org१५:१३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१५:१४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१५:१४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१५:१४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ko.wiktionary.org१५:१३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१५:१४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१५:१४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०४:०८, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१४:१२, २२ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०४:०९, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१४:३५, ६ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
lt.wikibooks.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१५:१५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
lv.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१४:१२, २२ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९३
meta.wikimedia.org१४:१३, २२ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२५
mg.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikibooks.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
ms.wikibooks.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१४:१७, १७ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१५:१६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१२:४०, १२ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
nl.wikibooks.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org०४:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१५:४४, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१५:१७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org११:४२, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०५:०९, २६ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
pl.wikibooks.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१५:१९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org०८:५४, ३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०४:११, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०२:३०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pt.wikibooks.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org१५:२०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१४:०८, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org१५:२१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०८:५४, ३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१autoreview, uploader
ru.wikibooks.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org०६:०५, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०७:४१, १ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०२:४९, १ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org१५:२२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०५:०१, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
simple.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org१४:०८, २१ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
sk.wikibooks.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१४:०८, २१ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sl.wikibooks.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०४:१२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०४:१३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१५:२७, ८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org०४:१३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org००:१४, १ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikipedia.org०४:१३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikibooks.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org१५:२३, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१५:०५, १९ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sv.wikibooks.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१५:२४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१५:२५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikibooks.org१५:२५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१५:२५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१५:२५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org१५:२५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१०:०९, ९ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०४:५६, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०५:१५, ३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८
test.wikidata.org०६:२५, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१२:५३, १२ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org०४:३३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikibooks.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१०:२४, २२ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
th.wikibooks.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org१५:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०१:१९, २२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
tl.wikibooks.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१३:५१, २७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikibooks.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१५:२७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१५:२८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०५:५०, ११ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१५:२८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org१५:२८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०९:४५, ५ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
udm.wikipedia.org१५:२८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org१५:२९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१५:२९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१४:५९, २९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७autoreview
uk.wikibooks.org१५:२९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org१५:२९, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org००:२१, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०७:३१, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org०४:३०, २ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
vi.wikibooks.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१५:३०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०८:४९, १९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org००:२१, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०५:१०, २ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०,९६१
wikimania2011.wikimedia.org०२:५३, १० नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org११:१२, १६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१४:०३, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१५:३४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१०:१८, २२ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०४:५४, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१५:३१, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org००:२१, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org१५:३४, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०८:५८, २ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०५:५१, ११ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org१४:१४, ५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
zh.wikipedia.org१४:१२, २२ जून् २०१७नूतन वृत्तान्त(?)१०,९१९
zh.wikibooks.org०५:१४, २१ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०४:१०, ३ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०३:०३, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१४:५५, ११ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org००:०८, १३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१४:४९, ३ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org००:१६, २४ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०७:३८, १ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१५:३२, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)