साङ्ख्यिकी

पृष्ठसम्बन्धिनः समङ्काः
सामग्र्यात्मकानि पृष्ठानि११,९७३
पृष्ठानि
(सम्भाषणपृष्ठानि, अनुप्रेषणानि इत्यादिसहितानि विकेः सर्वाणि पृष्ठानि।)
७२,३२८
उद्भारितसञ्चिकाः४४५
संपादनसम्बन्धिनः समङ्काः
विकिपीडिया इत्यस्य संस्थापनापश्चात् पृष्ठानां सम्पादनानि४,७४,६६८
प्रतिपृष्ठं माध्या सम्पादनसङ्ख्या६.५६
सदस्य-समङ्काः
पंजीकृताः सदस्याः (सदस्यानाम् आवलिः)३७,१३९
सक्रियाः सदस्याः (सदस्यानाम् आवलिः)
(गतेषु ३० दिवसेषु किञ्चिन्मात्रापि क्रियाशीलाः सदस्याः)
४४
बॉट्स् (सदस्यानाम् आवलिः)२७
प्रबन्धकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
अन्तरफलक प्रबंधक (सदस्यानाम् आवलिः)
प्रशासकः (सदस्यानाम् आवलिः)
अलक्ष्यम् (सदस्यानाम् आवलिः)
परिचालकः (सदस्यानाम् आवलिः)
अभिलेखनिर्मातारः (सदस्यानाम् आवलिः)
आयातकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
विकीनां मध्ये आहरकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
आईपी अवरोधमुक्ताः (सदस्यानाम् आवलिः)
स्वसमीक्षकाः (सदस्यानाम् आवलिः)१२
निरीक्षकाः (सदस्यानाम् आवलिः)
सदस्य जाँचकर्ताएँ (सदस्यानाम् आवलिः)
पूर्व प्रबंधक (सदस्यानाम् आवलिः)
पुश सदस्यता प्रबंधक (सदस्यानाम् आवलिः)
Users blocked from the IP Information tool (सदस्यानाम् आवलिः)
अन्ये समङ्काः
Words in all content pages२८,३६,८१५
Depth(गहनता) - (Edits per Article*(Pages - articles)/Articles * (1 - Articles per Page)): 166.76466745722
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:साङ्ख्यिकी" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्