"युद्धम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
clean up, replaced: ॆ → े (41), ॊ → ो (12) using AWB
(लघु) (r2.6.3) (Robot: Adding sn:Hondo)
(लघु) (clean up, replaced: ॆ → े (41), ॊ → ो (12) using AWB)
[[चित्रम्:कारगिलयुद्धम्.jpg|thumb|right|कारगिलस्य युद्धम्|250px]]
युद्धं दलयोः दलेषु च मध्ये सशस्त्रसङ्घर्षः अस्ति। युद्धानि नाशकानि सन्ति। '''युद्धम्''' [[मानवसभ्यता|मानवसभ्यतायै]] महत्वपूर्णः भागः अस्ति।
महाभारतस्य युद्धम् विश्वस्य अतिप्राचीनं महायुद्धम् ।
 
फिरङ्गॆफिरङ्गे(Europe) अग्रम् विशवयुद्धम् द्वितीय विश्वयुद्धम् प्रधानम् अस्ति।
 
=महाभारतयुद्धम्=
==पृष्ठभूमिः==
 
हस्तिनापुरॆहस्तिनापुरे धृतराष्ट्रः पाण्डु इति द्वौ भ्रातरौ अवर्तॆताम्।अवर्तेताम्। धृतराष्ट्रः अन्धः, पाण्डुः पाण्डुरॊगी।पाण्डुरोगी। ज्यॆष्टःज्येष्टः धृतराष्ट्रः कनिष्टय पाण्डवॆपाण्डवे अर्धराज्यम् अयच्छत्। धृतराष्ट्रस्य शतम् पुत्राः अभवन्। पाण्डॊःपाण्डोः धर्मराजः, भीम्सॆनःभीम्सेनः, अर्जॆनःअर्जेनः, नकुलः, सहदॆवःसहदेवः इति पञ्च तनयाः आसन्। द्रौपदी पाण्डवानां धर्मपत्नी आसीत। दुर्यॊधनःदुर्योधनः द्युतॆनद्युतेन पाण्डवाः द्रौपद्या सह् वनम् अगच्छन्। तॆते वनॆवने बहुनि कष्टनि अन्वभवन्। द्वादशवर्षपर्यन्त तॆते वनॆवने न्यवसन्। त्रयॊदशॆत्रयोदशे वर्षॆवर्षे अज्ञातवासं विराटनगरॆविराटनगरे अकुर्वन्।
 
==युद्धम्==
चतुर्दशॆचतुर्दशे वर्षॆवर्षे 'पुनः राज्यम् प्रत्यर्पय' इति दुर्यॊधनम्दुर्योधनम् अपृच्छन्। लॊभीलोभी दुर्यॊधनःदुर्योधनः राज्यम् दातु नैच्छत्। ततः कौरवपाण्डवानाम् मध्यॆमध्ये कुरुक्षॆत्रॆकुरुक्षेत्रे महत् युद्धं अभूत्। भगवान् कृष्णः पाण्डवानां पक्षॆपक्षे आसीत्। सः अर्जुनस्य् रथसारथिश्च अभवत्। भीष्मद्रॊणादयःभीष्मद्रोणादयः दुर्यॊधनपक्षीयाःदुर्योधनपक्षीयाः सर्वॆसर्वे अर्जुनॆनअर्जुनेन मारिताः। दुर्यॊधनदुर्योधन-दुःशासनादयः भीमॆनभीमेन संहृताः।
ततः पण्डवाः अजयन्।
 
=द्वितीयविश्वयुद्धम्=
यदा फिरङ्गस्य राष्ट्राः जापानः च अग्रविश्वयुद्धात् प्रलब्धव्यः अनुभवति तदा द्वितीयविश्वयुद्धम् अभवत्।
इदम् युद्धॆयुद्धे जरमनीः जापानाय इटल्या सह मित्रदॆशासुमित्रदेशासु आक्रामयति।
जरमन्यः रूसॆरूसे पराक्रमस्य भ्रम्या कारणॆनकारणेन जरमनीः इटली जापनः च युद्धॆयुद्धे अपराजयत्।
 
=विज्ञानाय हितम्=
[[File:Fusée V2.jpg|thumb|right|V2 प्रक्षॆपास्त्रम्प्रक्षेपास्त्रम्|120px]]
युद्धस्य कारणॆनकारणेन विज्ञानॆविज्ञाने अपि क्रन्तिः अभवत्। प्रक्षॆपास्त्राणाम्प्रक्षेपास्त्राणाम् विमानानाम् यॆद्धस्ययेद्धस्य करणॆनकरणेन एव फलति।
 
नाज़ीजरमनीः द्वितियविश्वयुद्धॆद्वितियविश्वयुद्धे 'V-2' नामनः प्रथमप्रक्षॆपास्त्रम्प्रथमप्रक्षेपास्त्रम् प्रतिपद्यते।
 
==परमाणु-प्र्स्फोटः==
परमाणु-प्र्स्फोटस्य कॆवलॆकेवले जापानॆजापाने अमरीका प्रयॊगम्प्रयोगम् अकरत्। एतत् प्रयॊगस्यप्रयोगस्य पश्चात् जापानः परजयम् आदत्ते।
 
[[af:Oorlog]]
६,८२३

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/148308" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्