शिश्नम्

(शिश् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

शिश्नं पुरुषाणामिन्द्रियमस्ति यस्योपयोग मैथुनार्थे मूत्रविसर्जनार्थे वा भवति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=शिश्नम्&oldid=456567" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्