प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


भारतदेशे पञ्जाबराज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति मुक्तसरमण्डलम्। अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति श्रीमुक्तसर साहिब् नगरम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=श्रीमुक्तसर_साहिब&oldid=370770" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः