सदस्यः:ऐक्टिवेटेड्/फलकम्:सूचनापेटिका बहुनामन्

ऐक्टिवेटेड्/फलकम्:सूचनापेटिका बहुनामन्
{{{title}}}
[[File:{{{pic}}}|{{{picsize}}}|alt={{{picalt}}}{{{pictooltip}}}|{{{picalt}}}{{{pictooltip}}}]]
{{{piccap}}}
[[File:{{{pic2}}}|{{{picsize2}}}|alt={{{picalt2}}}{{{pictooltip2}}}|{{{picalt2}}}{{{pictooltip2}}}]]
{{{piccap2}}}