सलमान खान

हिंदीचलचित्रजगतं प्रति तस्य योगदानं महत्वपुर्णं भवति ।

सलमान खान: भारतीय-अभिनेता अस्ति। सः अनेकेषु बालिवुड्(हिन्दी भाषा) चलनचित्रेषु च अभिनयम् अकरोत्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सलमान_खान&oldid=436180" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्