सिंहपुरम्

(सिङ्गापुरम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

सिंहपुर आग्नेयएशियाखण्डे सिन्‍धुमहासागरे तटस्थ देशोऽस्‍ति ।

व्युत्पत्ति सम्पादयतु

सिङ्गापुरस्य संस्कृतभाषायां प्राचीननाम सिंहपुरम् अस्ति।।

बाह्यशृङ्खला सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सिंहपुरम्&oldid=483637" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्