प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

निर्देशाङ्कः : ३१°४६′३३″ उत्तरदिक् ३५°१२′००″ पूर्वदिक् / 31.77583°उत्तरदिक् 35.20000°पूर्वदिक् / ३१.७७५८३; ३५.२००००

HebrewU-MtScopus.JPG
the opening ceremony in Mount Scopus - 1925

'येरुशलम्' स्थितः हिब्रूविश्वविद्यालयः (इब्रानी: האוניברסיטה העברית בירושלים, अंग्रेज़ी: The Hebrew University of Jerusalem) एकः इज़रायल् देशस्य सर्वप्राचीन-विशाल-महत्वपूर्णञ्च शिक्षाप्रतिष्ठानम् । एषः विश्वविद्यालयः इज़रायल्-देशस्य हिब्रूभाषायाः उच्चशिक्षा तथा अनुसन्धानकेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठितः ।

चित्रवीथिकासम्पाद्यताम्

बाह्यसम्पर्कःसम्पाद्यताम्

बाहरी लिंकसम्पाद्यताम्