प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

मुगलसाम्राज्ये द्वितीयः साम्राट्। बाबरः अस्य पिता। प्रसिद्धः मुगलचक्रवर्ती अक्बरः अस्य पुत्रः। हुमायून्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हुमायून्&oldid=364796" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः