१३ अक्तूबर

दिनाङ्क
(अक्तूबर १३ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

१३ अक्तूबर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकषडशीतितमं (२८६) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकसप्ताशीतितमं (२८७) दिनम् एतत् ।एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ७९ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१३_अक्तूबर&oldid=399463" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः