१७ अक्तूबर

दिनाङ्क


१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

१७ अक्तूबर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकनवतितमं (२९०) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकैकनवतितमं (२९१) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ७५ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःEdit

मुख्यघटनाःEdit

जन्मEdit

मृत्युःEdit

पर्व, उत्सवाः चEdit

बाह्यानुबन्धाःEdit