१८ अक्तूबर

दिनाङ्क
(अक्तूबर १८ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

१८ अक्तूबर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकैकनवतितमं (२९१) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकद्वानवतितमं (२९२) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ७४ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८_अक्तूबर&oldid=399473" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः